İstanbul Tehlikeli Atık Konteyner

Tehlikeli atıkların muhafaza edildiği alanlar bu atıkların sızmasını önleyecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca yanıcı ve patlayıcı özelliği olan atıklar da içlerinde olacağından ısı geçirmemesi de önemlidir. Bu amaçla İstanbul tehlikeli atık konteyner kullanılabilir.

Tehlikeli atık sınıfına birçok farklı atık türü girebilir. Bu atıkların özelliği çevreye, insanlara ve diğer canlılara zarar verici özellikte olmalarıdır. Ayrı bir alanda saklanmalı, diğer çöplerle karıştırılmamalıdır. Atık konteynerları arasında tehlikeli atıkların saklanması amacıyla üretilen tehlikeli atık konteynerlarının daha fazla özelliğe sahip olması gerekir.

Tehlikeli Atık Konteynerı Nasıl Olur?

Tehlikeli atık sınıfına motor yağı artığından, kontamine olmuş atıklara kadar farklı türdeki atık maddeler girer. İstanbul tehlikeli atık konteyner yapısı gereğince tehlikeli atıkları sızdırmaz ve yanıcı maddeler için de ısı geçirmez özelliktedir.

Tehlikeli atıkların muhafaza edilmesi konusunda diğer atıklardan daha hassas davranılmalıdır. Özel olarak imal edilmiş tehlikeli atık konteynerlarında saklanması en doğrusudur. Böylece çevre için tehlike oluşturmadan muhafaza edilmiş olurlar.

Tehlikeli Atık Grubuna Girenler

Kontamine olmuş yani kirlenmiş atıklar, asit ya da baz içeren maddeler, motor yağı, gaz yağı gibi atıklar, vücut salgılarıyla kirlenmiş olan maddeler bu sınıfa girer ve özel koşullarda saklanması gerekir. Ayrıca endüstriyel atıkların da neredeyse tamamı tehlikeli atıktır.

Boya içeren, solvent içeren ürünler, yanıcı özelliği olan tüm maddeler ve kimyasal atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Bu atıklar sıradan çöplerle bir arada tutulmaz ve ayrı olarak tehlikeli atık konteynerlarında bekletilir. Uygun şekilde yok edilene kadar bu konteynerlar içinde bekletilir.

Tehlikeli Atık Konteynerı Kullanım Alanları

İstanbul tehlikeli atık konteyner alımları tehlikeli atık işinde olan firmalarca yapılır. Bu atıklar gerektiği gibi toplanmalı ve uygun koşullarda biriktirilmelidir. Tehlikeli atıkların doğaya sızmasının ciddi sonuçları olabilir. Özellikle tıbbi atıkların enfeksiyon yaymaması için özel şartlarda muhafaza edilmesi gerekir.

Tüm firmaların, fabrikaların, imalathanelerin ve farklı türdeki iş yerlerinin tehlikeli atıkları toplanmalı ve tehlikeli atık konteynerı içine konulmalıdır. İstanbul tehlikeli atık konteyner kullanılmasının amacı budur. Atık yönetimi çevre sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle endüstri alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin tehlikeli atık konusunda hassas davranması gerekir. Çevre koruma adımlarının el ele verilip atılması gerekir. Bu konuda hepimize görev düşmektedir.

Tehlikeli Atık Konteyner Üretimi

Tehlikeli atık konteynerlarının kaliteli olması, atıkların uygun şekilde saklanabilmesi için son derece önemlidir. Çevrenin bu atıklarla kirletilmesi suyu, havayı, bitkileri, hayvanları ve dolayısıyla da insanları olumsuz yönde etkiler. Tehlikeli atık konteyner üretiminde öncü olan firmamızdan istediğiniz boyuttaki konteynerları talep edebilirsiniz.

Kaliteli üretimlerimiz ile bugüne kadar ürünlerimizin her zaman arkasında durduk. Atık konteynerı konusunda da kaliteli ve sağlam ürünlerimizin arkasındayız. Tehlikeli atıkların en uygun koşullarda saklanabilmesi için uygun özelliklere sahip atık konteynerı üretimi yapmaktayız.